Холуденево

Участок Статус
№1Свободен28.11.2020
№2Свободен28.11.2020
№3Свободен28.11.2020
№4Свободен28.11.2020
№5Свободен28.11.2020
№6Свободен28.11.2020
№7Свободен28.11.2020
№8Свободен28.11.2020
№9Свободен28.11.2020
№10Свободен28.11.2020
№11Свободен28.11.2020
№12Свободен28.11.2020
№13Свободен28.11.2020
№14Свободен28.11.2020
№15Свободен28.11.2020
№16Свободен28.11.2020
№17Свободен28.11.2020
№18Свободен28.11.2020
№19Свободен28.11.2020
№20Свободен28.11.2020
№21Продан 28.11.2020